Aanleg takkenril

Ingeborg Vos 14-03-2023 1374 keer bekeken

Begin maart is er over een lengte van ca. 165 strekkende meter een takkenril aanlegd. De takkenril ligt in de toekomstige groenzone tussen een deel van de achtertuinen van de woningen aan de Anne Franklaan en de achtertuinen van de toekomstige bebouwing van deelplan Kazernekwartier.

Een takkenril, ook wel takkenwal of houtwal genoemd, is een smalle takkenhoop die in de lengte wordt aangelegd en waar zowel dikke takken alsook fijn takkenmateriaal in wordt verwerkt.

De aanleg van deze takkenril is een verplichting die voortvloeit uit de ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) die door de Omgevingsdienst is afgegeven.

De takkenril geeft een schuilplaats aan diverse dieren en bevordert de biodiversiteit.
De basis breedte van de takkenril is circa 1.00 meter en de hoogte bedraagt circa 1.25 meter.

Op enkele plekken zijn er marterhopen aangelegd, daar is de takkenril ongeveer 3 meter breed. De takkenrillen worden vastgehouden door middel van kastanje houten palen. Ter plaatse van de marterhopen is een ronding te zien. Anders dan doet vermoeden zijn de marterhopen hier bedoeld als schuilplaats voor de bunzing die in het gebied voorkomt.

Het materiaal voor de takkenril is zoveel mogelijk verzameld op het Crailo terrein en hergebruikt.

 

Cookie-instellingen