Kwaliteitsteam Crailo gestart

Ingeborg Vos 11-10-2022 2115 keer bekeken

Per 1 juli 2022 heeft GEM Crailo een zelfstandig functionerend Kwaliteitsteam. Het Kwaliteitsteam Crailo beoordeelt de (deel)plannen binnen Buurtschap Crailo namens de drie gemeenten.

Per 1 juli 2022 heeft GEM Crailo een zelfstandig functionerend Kwaliteitsteam.
Het Kwaliteitsteam Crailo beoordeelt de (deel)plannen binnen Buurtschap Crailo namens de drie gemeenten.

Reglement van orde
Omdat het belangrijk is om zaken als de precieze taken van het Kwaliteitsteam, de samenstelling daarvan en de werkwijze duidelijk te bepalen is een Reglement van orde opgesteld. Hiermee wordt ook geborgd dat de adviezen van het Kwaliteitsteam aan de wet- en regelgeving voldoen. De adviezen die betrekking hebben op een aanvraag omgevingsvergunning gelden dan als officieel advies aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Om te regelen dat de advisering over de ruimtelijke kwaliteit van de bouwplannen voor Crailo binnen het Kwaliteitsteam Crailo kan plaatsvinden en het Reglement van orde daarbij toegevoegd is, is er een college- /raadsbesluit van de drie gemeenten nodig. Besluitvorming wordt voorzien in het vierde kwartaal 2022.

Lees meer...

Cookie-instellingen