Geslaagde aftrap

Ingeborg Vos 11-12-2018 3578 keer bekeken

Het was een geslaagde aftrap op 10 december in de Groene Afslag, op bij het Crailoterrein. Circa 140-150 belangstellenden hoorden de directeur van GEM Crailo B.V., Jan Nieuwenhuizen, vertellen over de ambities waarmee hij en zijn team het nieuwe jaar in gaan.

Eind 2019 moet er een uitgewerkt ontwerp liggen voor de inrichting van Crailo, gebaseerd om de geformuleerde ambities met een hoofdrol voor duurzaamheid.

Volgens Jan Nieuwenhuizen breekt er een spannende periode aan. “Na alle voorbereiding zal in het komende jaar steeds concreter worden welke kansen er liggen en hoe dit prachtige gebied zich kan ontwikkelen. We kunnen met elkaar om tafel om de ambities nu echt vorm te geven.”

Ontwerper Maartje Luisman is de aanvoerder van Team C dat is geselecteerd om het stedenbouwkundig ontwerp voor buurtschap Crailo te maken samen met een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Hiervoor gaat zij in overleg met een nog samen te stellen ateliergroep,  belanghebbenden kunnen zich hiervoor aanmelden. De ateliergroep zal de stedenbouwkundigen en de landschapsontwerpers voorzien van ideeën, informatie en reacties. Met de brede inbreng uit de ateliergroep winnen de plannen aan kwaliteit. De leden praten ook mee over de duurzaamheidsambities.

Maartje Luisman gaf tijdens de bijeenkomst in de Groene Afslag voorbeelden van projecten waar zij eerder heeft gewerkt met een ateliergroep. “De kennis die mensen hebben over het gebied en de omgeving is voor ons essentieel om een goed ontwerp te kunnen maken. We horen graag uit eerste hand wat er speelt. Zo kunnen we ook tussentijds onze ideeën bespreken om te horen of dat aansluit bij de wensen van anderen, “ volgens Luisman. “We willen in een prettige sfeer en in alle rust met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Daarom houden we bijeenkomsten op zaterdagochtend. Dan beginnen we fris en kunnen we de tijd nemen.”

Open Crailodagen

Terwijl er wordt gewerkt aan het schetsen van de plannen, laten de ontwerpers ook tussentijds resultaten zien aan belangstellenden. Dat doen ze tijdens vier open Crailodagen.  De eerste open dag is gepland begin maart. De ontwerpers zetten hun deuren open op het terrein voor iedereen die meer wil weten of met de ontwerpers in gesprek wil.

Via onze nieuwsbrief zullen we u laten weten wanneer de open Crailodagen worden gehouden.

Inspraak

Om het buurtschap te realiseren wordt er een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Ook hierover wordt te zijner tijd een informatiebijeenkomst gehouden. Daar hoort en ziet u hoe het plan eruit ziet en op welke wijze u daar dan invloed op kunt uitoefenen tijdens de besluitvorming. Deze procedures spelen vooral in de tweede helft van 2019. Ook hierover informeren we u uiteraard via onze nieuwsbrief.

Meepraten?

Mensen die meer tijd en energie willen investeren in het meedenken over Crailo, kunnen zich aanmelden voor de ateliergroep. In de ateliergroep is plek voor maximaal 15 mensen die op persoonlijke titel de ontwerpers voorzien van informatie, ideeën en reacties op hun werk. De inrichting van het gebied en de duurzaamheidsambities zijn de belangrijkste gespreksonderwerpen. De groep komt de komende maanden drie zaterdagochtenden bij elkaar met de ontwerpers. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 12 januari van 9.00 tot 12.00 uur. Daar nemen we de rol en werkwijze van de ateliergroep door en bespreken we de uitgangspunten en ambities voor Crailo. De tweede bijeenkomst is gepland in maart en de derde ochtend zal in juni zijn.

De spelregels voor deelname aan deze ateliergroep vindt u hier. Daarin leest u meer over de rol van de leden. Als er meer dan 15 aanmeldingen zijn, zullen de GEM en Team C op basis van diversiteit een keuze maken uit de aanmeldingen. Om een afgewogen keuze te maken is het belangrijk dat mensen aangeven waarom zij willen deelnemen aan de ateliergroep en welke specifieke interesse of kennis zij hebben. In januari krijgt iedereen die zich heeft aangemeld bericht over de samenstelling. In een volgende nieuwsbrief maken we bekend hoe de ateliergroep is samengesteld.

Aanmelden kan door het reactieformulier in te vullen en te mailen naar projectbureau@crailo.nl.
Doe dat uiterlijk 27 december 9.00 uur zodat we tijdig aan de mensen kunnen laten weten of zij op 12 januari worden verwacht.

 

Cookie-instellingen