Wooninitiatieven

Binnen Buurtschap Crailo is er ruimte voor wooninitiatieven. 
Een initiatief is een fysiek plan voor het ontwikkelen en realiseren van bebouwing. 

Bij wooninitiatieven gaat het om een georganiseerde groep eindgebruikers die graag een eigen huis of woonplek willen bouwen op Crailo, zoals een bewonerscollectief of collectief particulier opdrachtgeverschap. 
NB: particulier opdrachtgeverschap (kavel) wordt niet als initiatief aangemerkt.

Twee wooninitiatieven aan de slag op het Kazernekwartier
Kavel museumgebouw


Het wooninitiatief dat gaat ontwikkelen op de kavel van het  voormalige museumgebouw is klein crailo, met haar goed doordachte ontwerp voor transformatie van het bestaande gebouw hebben zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord.
Klein crailo gaat negen appartementen in het gebouw realiseren.
Klik hier voor een impressie van het ontwerp van klein crailo. 
Update december 2023: GEM en vereniging klein crailo hebben de koopovereenkomst getekend en de omgevingsvergunning aangevraagd. 

Kavel garages


Het woon initiatief voor de transformatie van de garages is BosBuren geworden. Hun prachtige, goed doordachte plan heeft ook zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord.
BosBuren gaat 14 woon-/werkeenheden realiseren.
Klik hier voor een impressie van het ontwerp van BosBuren.
Update maart 2024: de omgevingsvergunning is afgegeven. 

Beide groepen voegen met hun initiatief een mooie bijdrage toe aan het buurtschap en geven invulling aan de ambities om het bestaande erfgoed van Crailo een nieuwe functie te geven.

Cookie-instellingen