Stedenbouwkundig- en landschapsplan

In 2019 is er samen met buren als de manege en het Goois Natuur Reservaat (GNR) en specialisten hard gewerkt aan verdiepende onderzoeken om een concrete invulling te geven aan de ambities. Resultaat is het stedenbouwkundig- en landschapsplan (december 2019), waarvan de verschillende elementen om invulling te geven aan de ambities elkaar versterken en samen een logisch geheel vormen.

Wij zijn trots op het resultaat. Het plan is toegesneden op een toekomst waarvan we niet geheel kunnen voorspellen hoe deze er uit komt te zien. Politiek/maatschappelijk turbulente tijden, de klimaatdoelstellingen en de snelle technologische ontwikkelingen op velerlei gebied maken dat het plan de nodige flexibiliteit moet kunnen bieden om toekomstbestendig te zijn. 

De colleges hebben ingestemd om dit plan in maart 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren. Het plan bestaat uit drie verschillende gebieden, met ruimte voor wonen (500 woningen) en bedrijvigheid (5 ha) én de mogelijkheid voor maximaal 90 woningen extra. Daarnaast heeft buurtschap Crailo de ambitie om meer energie op te wekken dan er in het gebied wordt gebruikt. 

Op 4 maart 2020 zijn de drie gemeenteraden akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo. Een mooie mijlpaal is daardoor bereikt.

Het besluit bevat het vaststellen van de ruimtelijke verbeeldingskaart als kader voor het bestemmingsplan, 90 extra woningen en de thema’s identiteit, biodiversiteit, energie en mobiliteit.

De volgende stap in de planvorming van buurtschap Crailo is het bestemmingsplan.

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 

Cookie-instellingen