Ondernemen

Nieuw buurtschap in 't Gooi...
Crailo wordt een plek om naar toe te gaan en een nieuwe 'knoop'in het netwerk van 't Gooi. Met de ontwikkeling van de voormalige Palmkazerne krijgt 't Gooi er een nieuw buurtschap bij. Een buurtschap met een eigen identiteit, waarvan de bijzondere geschiedenis, het aanwezige natuurlijke landschap en de duurzame ambities die door de drie gemeenteraden zijn vastgesteld samen het karakter vormen.

Binnen het gebied is bijna 50% gereserveerd voor bestaand en nieuw groen alsook voor nieuwe natuur. Voor woonfuncties is binnen het plan circa 13 hectare opgenomen en voor bedrijfsmatige activiteiten 5 hectare. De bedrijvigheid is voorzien voor 2,4 hectare op Crailo-Zuid en 1,2 hectare rond het ensemble (voormalige Kolonel Palmkazerne). Daarnaast is er een zoekgebied opgenomen voor 1,4 hectare bedrijvigheid. Afhankelijk van de aard en de omvang kan die bedrijvigheid een plaats krijgen op Crailo-Zuid, rond het entreegebied ter hoogte van de afslag met de A1 als wel rond het ensemble op de voormalige Kononel Palmkazerne.

Binnen de uitgeefbare grond voor woningbouw zijn 590 woningen voorzien. Crailo heeft met circa 14 woningen per hectare een lage bebouwingsdichtheid. Een derde van de woningen zal als sociale huurwoning worden gerealiseerd. 

Stedenbouwkundig- en landschapsplan
Het afgelopen jaar is er samen met buren als de manege en het Goois Natuur Reservaat (GNR) en specialisten hard gewerkt aan verdiepende onderzoeken om een concrete invulling te geven aan de ambities. Resultaat is het stedenbouwkundig- en landschapsplan (december 2019), waarvan de verschillende elementen om invulling te geven aan de ambities elkaar versterken en samen een logisch geheel vormen.

Bestemmingsplan
Op dit moment wordt er gewerkt aan de afronding van het bestemmingsplan én de milieueffect rapportage. Dit is nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken.
Het bestemmingsplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren. Voorafgaand wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. Dit zal eind 2020 plaatsvinden.  

Klik hier voor een overzicht van veelgestelde vragen over het project. 

Cookie-instellingen