Tijdelijke initiatieven op Crailo

Ingeborg Vos 06-02-2019 5628 keer bekeken

Sinds het terrein Crailo (de voormalige Palmkazerne en het asielzoekerscentrum) in eigendom is bij de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren zien ondernemende inwoners van ’t Gooi mogelijkheden om (tijdelijke) initiatieven te ondernemen op Crailo.

Helaas moeten wij deze mensen teleurstellen. Tijdelijke initiatieven op het terrein zijn niet of nauwelijks mogelijk. Via de voormalige eigenaar van het terrein, provincie Noord-Holland, is een aantal huurders overgenomen. Zoals Talpa met hun productie Utopia, het oefenterrein van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Recenter heeft de Groene Afslag zijn intrek genomen op een afgeschermd deel van het Crailoterrein ter hoogte van de A1, oprit 8. Tevens wordt er in diverse gebouwen op het terrein antikraak gewoond.

Het gehele, 40 hectare tellende, Crailoterrein is omheind en alleen via een portier of een toegangshek te bereiken. Het terrein wordt niet beheerd en onderhouden als openbare ruimte is. Dit betekent dat er geen werkende straatverlichting is. De wegen en het groen worden slechts minimaal en voor het hoogst noodzakelijke onderhouden.

De drie gemeenten hebben GEM Crailo B.V. opgericht om de ontwikkeling van het gebied uit te voeren. Deze ontwikkeling vraagt niet alleen om planvormingsprocessen die worden vastgelegd in o.a. een bestemmingsplan, maar vraagt ook dat het terrein ‘bouwrijp’ wordt gemaakt. Dit betekent dat de bodem moet worden gesaneerd, oude kabels en leidingen moeten worden geruimd en het terrein moet worden onderzocht op nog aanwezige niet gesprongen explosieven, die vervolgens  verwijderd worden. Daarnaast wordt een deel van de bestaande bebouwing gesloopt om ruimte te maken voor het nieuwe buurtschap Crailo.
Bovengenoemde zaken zijn de reden waarom er geen ruimte is op het Crailoterrein voor tijdelijke initiatieven.

Cookie-instellingen