Enthousiaste bezoekers op Open Crailodag

Ingeborg Vos 04-03-2019 3077 keer bekeken

Honderden bezoekers namen op zaterdag 2 maart een kijkje tijdens de Open Crailodag. Zij lieten zich informeren over het ontwerpproces, de manier waarop duurzaamheid vorm krijgt in de plannen en bekeken het terrein van de voormalige Palmkazerne tijdens een rondleiding.

De Open Crailodag wordt in de loop van dit jaar verschillende keren georganiseerd om belangstellenden mee te laten kijken bij de ontwikkeling van Buurtschap Crailo. Op basis van het ambitiedocument, de duurzaamheidswaarden en veel gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden, werken de ontwerpers aan een bestemmingsplan en een stedenbouwkundig- en landschapsplan voor Crailo.

In de afgelopen maanden hebben omwonenden, leden van de ateliergroep en deelnemers aan de duurzaamheidssessies de ontwerpers voorzien van veel wensen en ideeën. In de komende maanden ontwikkelen de ontwerpers verschillende scenario’s voor een ontwerp.

Omwonenden wilden graag weten hoe het staat met de plannen in hun ‘achtertuin’. De ontwerpers van Team C gaven tekst en uitleg. Bewoners uit de omliggende gemeenten informeerden naar het behoud van natuur en de manier waarop duurzaamheid een bepalende factor is bij het ontwerp. Anderen wilden meer informatie over de mogelijkheid om in Crailo te wonen of te werken Diverse bezoekers kwamen vooral naar Crailo omdat zij graag met kenners van het gebied wilden rondwandelen op het voormalig kazerneterrein. Gebiedsbeheerder Fred Bransen wist samen met de gidsen van de Historische Kring Bussum de bezoekers te boeien met de leuke en opvallende weetjes over de historie van het terrein, soms aangevuld met ervaringen van bezoekers die zelf actief waren op het terrein bij Defensie. Ook de kunstenaars die op het kazerneterrein wonen konden rekenen op veel belangstelling voor hun kunst.

In totaal bezochten bijna 500 mensen de Open Crailodag. Dat belooft wat voor de komende Open Crailodagen als het ontwerp concreter wordt.
Schijf u in voor de nieuwsbrief als u een uitnodiging wilt ontvangen met het programma van die dag.

Cookie-instellingen