Tweede ateliergroep in het teken van sfeerbeelden en schetsen

Ingeborg Vos 27-03-2019 2554 keer bekeken

De tweede ateliergroep voor de ontwikkeling van Crailo stond in het teken van een moodboard met sfeerbeelden en het bespreken van verschillende schetsscenario’s van de ontwerpers van Team C.

De ateliergroepleden verzamelden zelf verschillende beelden van bebouwing die zij passend zouden vinden voor Crailo. Er waren foto’s van woningen en bedrijfsgebouwen in het Gooi maar ook uit andere delen van de wereld. Het gebruik van natuurlijke materialen is een gemene deler, zoals hout of structuren van bestaande bebouwing maar ook glas voor openheid om zo het gebied Crailo te betrekken in de woning of het bedrijf. De ateliergroep gaf aan dat er wel voor verschillende portemonnees ontwikkelingen mogelijk moeten zijn op Crailo. De eisen die straks gesteld worden aan uitstraling en ontwerp van de bebouwing moeten realiseerbaar zijn.

De ontwerpers van Team C lichtten de achtergrond en gedachtenlijnen van verschillende scenario’s. De cultuurhistorische kernwaarden van het gebied, maar ook de huidige groenstructuren en de ambities op het gebied van circulariteit en mobiliteit spelen een rol daarbij. Mede op basis van de reacties uit de ateliergroep werken de ontwerpers de schetsen verder uit tot één schets. Het is aan Team C om straks tot één ontwerp te komen waarbij alle sterke punten tot uiting kunnen komen. Dit zal voor wat betreft duurzaamheid ook op het Rad van Crailo tot uitdrukking worden gebracht. 

Cookie-instellingen