Advies commissie m.e.r.

Ingeborg Vos 26-06-2019 4036 keer bekeken

Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure wordt er een milieu effect rapportage (m.e.r.) opgesteld. Voor Crailo is de m.e.r. een wettelijke verplichting.

PERSBERICHT commissie m.e.r. 26-06-2019

Stel heldere doelen voor de ontwikkeling Buurtschap Crailo

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de gebiedsontwikkeling van het Buurtschap Crailo heldere doelen te stellen en bij de ontwikkeling van de verschillende alternatieven in te gaan op duurzaamheid en de beschikbare ruimte voor woningen en bedrijven.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doen de initiatiefnemers.. De bevoegd gezagen - in dit geval de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren - besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

Het plan

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren willen op het voormalige defensieterrein Crailo woningen, bedrijven en nieuwe natuur realiseren. Hiervoor is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenten besluiten over het bestemmingsplan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd te adviseren over de gewenste inhoud van het rapport.

Het advies
De gemeenten willen de gebiedsontwikkeling op een integrale, duurzame en innovatieve manier aanpakken. De Commissie adviseert de doelen voor de ontwikkeling vooraf helder te formuleren, zodat getoetst kan worden of de doelen ook worden bereikt. Bij de ontwikkeling van de verschillende alternatieven voor de gebiedsontwikkeling is het advies specifiek in te gaan op duurzaamheid en op de beschikbare ruimte voor woningen en bedrijven. Tot slot adviseert de Commissie in het milieueffectrapport de keuze voor het voorkeursalternatief goed te onderbouwen.

 

 

 

 

Cookie-instellingen