Reactienota op zienswijze uitgangspuntennotitie en NRD

Ingeborg Vos 10-09-2019 4945 keer bekeken

Op 25 april 2019 hebben de colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren een kennisgeving gedaan van het voornemen tot het opstellen van een bestemmingsplan voor de ontwikkeling van buurtschap Crailo.

Daarbij is aangegeven dat de M.e.r.- procedure doorlopen wordt. Bij deze kennisgeving is de Uitgangspuntennotitie voor het bestemmingsplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER gepubliceerd. De stukken hebben van 26 april tot en met 6 juni 2019 binnen de gemeenten ter inzage gelegen.

In totaal zijn van 14 verschillende partijen reacties ontvangen. De zienswijzen geven een beeld van de zorgen en verwachtingen die rondom het project leven.

De gemeenten en projectorganisatie bedanken de indieners voor de moeite die ze hebben genomen om een zienswijze en/of inspraakreactie in te dienen. In de reactienota kunt u kennisnemen van de vragen / opmerkingen en de antwoorden lezen.

Cookie-instellingen