Colleges B&W stemmen in met vooruitstrevend stedenbouwkundig- en landschapsplan

Ingeborg Vos 19-12-2019 13965 keer bekeken

Er is een stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo opgesteld en voorgelegd aan de drie colleges van burgemeester en wethouders van gemeente Gooise Meren, Hilversum en Laren.

De colleges hebben ingestemd om dit plan begin maart 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren.Het plan bestaat uit drie verschillende gebieden, met ruimte voor wonen (500 woningen) en bedrijvigheid (5 ha) én de mogelijkheid voor maximaal 90 woningen extra. Daarnaast heeft buurtschap Crailo de ambitie om meer energie op te wekken dan er in het gebied wordt gebruikt.

De hoofdelementen van het plan
Het plangebied bestaat uit drie delen met een eigen signatuur.

‘Het Kolonel Palmensemble’ vormt het historisch hart van het gebied. Het voormalige exercitieterrein wordt de plek om elkaar te treffen. Het gebied behoudt een campusachtige opzet met de bestaande gebouwen en nieuwbouw. 
‘Het Heidehart’ is het landschappelijke zwaartepunt in het gebied. Dit gebied met verspreid een aantal cluster van woningen gelegen in de natuur sluit aan op de Bussummerheide. Vanaf de entree van de wijk is er zicht over deze open ruimte.

‘Op Zuid’, ten zuiden van het Gebed zonder End, biedt ruimte aan bedrijven en woningen. Een multifunctionele en circulaire ecowal vormt de overgang van ‘Op Zuid’ met ruimte voor bedrijvigheid, naar het terrein van het Goois Natuur Reservaat. De ecowal met een dakvlak voor zonnepanelen is een essentieel element voor het behalen van de ambities op energiegebied.

Het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor buurtschap Crailo dat aan de gemeenteraden wordt voorgelegd, bevat buurthubs en een poortgebouw waar mensen elkaar ontmoeten en mobiliteit delen. Hier is plek voor bijvoorbeeld elektrische deelauto’s , deel(bak)fietsen en een pakketbezorgpunt. De nieuwe Laan van Crailo voor langzaam verkeer verbindt de deelgebieden met elkaar en is een noodzakelijke passage voor de dieren. ‘Spiegelhorst’, het grootste gebouw op het noordelijk deel van het terrein, wordt niet gesloopt maar wordt, als voorbeeld van circulair ontwikkelen, een woongebouw.

Buurtschap Crailo heeft met 17 woningen per hectare een lage bebouwingsdichtheid. Bebouwing wordt geclusterd in het landschappelijke heidehart van het buurtschap. Er zijn relatief veel appartementen en het landschap krijgt prioriteit in het gebied.

Tijdens het ontwerpproces is duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt geweest. Om duurzaamheid concreet te maken in de plannen ligt de focus op identiteit, biodiversiteit, mobiliteit en energie. Dit zie je terug in de drie karakteristieke deelgebieden, de buurthubs en de ecowal.

Het stedenbouwkundig- en landschapsplan is gemaakt door een team met experts van SVP Stedenbouw en architectuur, Okra, BV Gebiedscommunicatie en Arcadis. Tussentijds was er meerdere malen overleg met bewoners in een ateliergroep, met belanghebbenden uit de omgeving en met lokale deskundigen op het gebied van duurzaamheid.

Klik hier voor boekje stedenbouwkundig- en landschapsplan zoals deze is aangeboden aan de drie gemeentenraden.
 

Cookie-instellingen