Boekje stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo

Ingeborg Vos 03-02-2020 11138 keer bekeken

Het afgelopen jaar is er samen met buren als de manege en Het Goois Natuur Reservaat (GNR) en specialisten hard gewerkt aan verdiepende onderzoeken om een concrete invulling te geven aan de ambities.

 Resultaat is voorliggend stedenbouwkundig- en landschapsplan, waarvan de verschillende elementen om invulling te geven aan de ambities elkaar versterken en samen een logisch geheel vormen.

Wij zijn trots op het resultaat. Het plan is toegesneden op een toekomst waarvan we niet geheel kunnen voorspellen hoe deze er uit komt te zien. Politiek/maatschappelijk turbulente tijden, de klimaatdoelstellingen en de snelle technologische ontwikkelingen op velerlei gebied maken dat het plan de nodige flexibiliteit moet kunnen bieden om toekomstbestendig te zijn.

Met het Ambitiedocument als vertrekpunt is de lat voor Buurtschap Crailo qua ambitieniveau hoog gelegd en nodigt het uit om het in wetten en gemeentelijk beleid voorgeschreven niveau in overeenstemming te brengen met de ambities. Voorliggend stedenbouwkundig- en landschapsplan maakt van deze uitnodiging dankbaar gebruik.

Speerpunten in het plan zijn een slimme mobiliteitsoplossing met toepassing van elektrische vervoersmiddelen, de keuzes met betrekking tot een energiepositieve ontwikkeling en een vergroting en versterking van de biodiversiteit. Bij dit alles zijn bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten een belangrijke onderlegger geweest met als doel meer verbinding in de wijk te creëren en zo het buurtschap de tools te geven om ook als een buurtgemeenschap te kunnen functioneren en daarmee onderscheidend te zijn.

Het bestuurlijk vaststellen van het stedenbouwkundig- en landschapsplan vormt een belangrijke mijlpaal in de planvorming voor Crailo maar vormt niet het eindpunt. Team C (een samenwerkingsverband van SVP, Okra, Arcadis en bureau voor Gebiedscommunicatie) zal GEM Crailo verder ondersteunen bij het afronden van het bestemmingsplan met Milieueffectrapportage voor Crailo. We rekenen erop dat zij dit op net zo’n voortreffelijke wijze zullen doen als bij het opstellen van dit stedenbouwkundig- en landschapsplan.

Op 4 maart 2020 ligt het stedenbouwkundig- en landschapsplan ter besluitvorming voor bij de drie gemeenteraden.

Klik hier voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan in lage resolutie.

Klik hier voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan in hoge resolutie.

Cookie-instellingen