Gemeenteraden akkoord met stedenbouwkundig- en landschapsplan

Ingeborg Vos 05-03-2020 3484 keer bekeken

Op 4 maart 2020 zijn de drie gemeenteraden akkoord gegaan met de uitgangspunten voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan Crailo. Een mooie mijlpaal is daardoor bereikt.

Het besluit bevat het vaststellen van de ruimtelijke verbeeldingskaart als kader voor het bestemmingsplan, 90 extra woningen en de thema’s identiteit, biodiversiteit, energie en mobiliteit.

 

Moties
De gemeenteraden hebben gezamenlijk een aantal moties ingediend. De onderwerpen van de moties bevatten o.a. parkeren, openbaar vervoer, bouwhoogte, initiatievenprocedure, kolonel Palmkazerne.

Buurtschap
In het nieuwe buurtschap Crailo komen totaal 590 woningen, waarvan een derde (33%) sociale huurwoningen worden. De andere aantallen vallen voor een deel in het midden- (27%) en in het hogere segment (40%). De helft van het gebied wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is 5 hectare terrein voor bedrijven.

Mede met elementen als het energiepositief ontwikkelen van het gebied, het toevoegen van een nieuwe Laan van Crailo en een ecowal maakt het nieuwe buurtschap de hoge ambities waar van de drie betrokken gemeenten. Hiermee is invulling gegeven aan eerder geformuleerde ambities van de raden.

Bestemmingsplan
Er is bewust gekozen om eerst het stedenbouwkundig- en landschapsplan vast te stellen en vervolgens te werken aan het bestemmingsplan en een milieu effect rapportage (MER). Het bestemmingsplan zal naar verwachting in het najaar van dit jaar ter inzage liggen bij de drie gemeenten. Ondertussen worden er gebouwen gesloopt en de grond bouwrijp gemaakt. In 2021 zal de eerste schop in de grond gezet kunnen worden voor het bouwen van woningen.

Cookie-instellingen