Live webinar - thema mobiliteit buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 11-06-2020 1303 keer bekeken

Vanavond - donderdag 11 juni 2020 om 20.00 uur - kunt u kijken naar een live webinar over het mobiliteitsconcept voor Buurtschap Crailo.

Waarom een webinar? 
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeren wij u deze keer niet via een informatiebijeenkomst op locatie maar veilig online. Een webinar is een online seminar/bijeenkomst, u kunt met uw eigen PC hieraan deelnemen via internet. 

Inhoud van het webinar
Tijdens het webinar krijgt u toelichting op het mobiliteitsconcept. Uitgangspunt voor het toekomstig buurtschap is auto te gast. Het mobiliteitsconcept maakt straks deel uit van het bestemmingsplan. 

De sprekers tijdens het webinar zijn:
·         Jan Nieuwenhuizen (projectdirecteur GEM Crailo),
·         Twan Zeegers (projectleider),
·         Esther Vlaswinkel (stedenbouwkundige) en
·         Joep Lax (opsteller rapport mobiliteitsconcept).

Het mobiliteitsconcept gaat bijvoorbeeld over hoe het parkeren voor wonen en bedrijven geregeld wordt, hoe de toekomstige bewoners een optimale bereikbaarheid van de openbaarvervoersvoorzieningen kan worden geboden, de fietsstructuur binnen het buurtschap etc. Daarnaast wordt een toegankelijke deelmobiliteit in de vorm van (elektrische) deelauto’s, deel(bak)fietsen en e-scooters ingezet.

Hoe kunt u deelnemen
Deelnemen aan het webinar is heel gemakkelijk. Op de homepage van deze website vindt u aan de rechterzijde een button ‘webinar mobiliteitsconcept’. Als u daarop klikt komt u gelijk in het webinar terecht. U hoeft zich vooraf niet te registreren of in te loggen. 

Vragen stellen
Tijdens de uitzending kunt u vragen stellen via de ingebouwde chatfunctie. Een top vijf van de meest gestelde vragen wordt aan het einde van de uitzending beantwoord. Uw vraag komt rechtstreeks en anoniem bij GEM Crailo binnen (u krijgt via het systeem een fictieve chatnaam), andere deelnemers aan het webinar kunnen uw vraag niet zien. De chatfunctie is te zien aan de rechterzijde van het beeldscherm, staat het beeld op fullscreen dan verdwijnt de chatfunctie uit beeld.

Rapport mobiliteitsconcept
Vanaf vrijdag 12 juni a.s. kunt u het rapport mobiliteitsconcept Crailo terugvinden op deze website.

Cookie-instellingen