Terugkoppeling veel gestelde vragen webinar mobiliteitsconcept

Ingeborg Vos 29-06-2020 2924 keer bekeken

Donderdag 11 juni 2020 organiseerde GEM Crailo een webinar over het mobiliteitsconcept. Tijdens het goed bezochte webinar was er gelegenheid tot het stellen van vragen via de chatmodule.

Hieronder lichten wij de onderwerpen toe waarover de meeste vragen - in relatie tot het onderwerp mobiliteit - gesteld werden.

Hoe zit het met de bereikbaarheid van de woningen?
Door auto’s te gast te laten zijn, creëren we een nieuwe leefplek met een groen hart. Bewoners en bedrijven die zich op Crailo vestigen, worden vooraf goed geïnformeerd over het mobiliteitsconcept en kiezen hier bewust voor.

Het uitgangspunt is dat er één auto (vlak)bij de woning kan staan. Voor een tweede auto en auto’s van bezoekers komt in elk deelgebied een centrale parkeervoorziening met een maximale loopafstand van vijf minuten. Bewoners van de appartementen kunnen verdiept parkeren en als dat niet mogelijk is zal dit geconcentreerd gebeuren uit het zicht.

Hulpdiensten en taxi’s kunnen bij de woning komen en er is altijd mogelijkheid voor het uit- en inladen van spullen en afzetten van mensen. Voor bewoners met mobiliteitsbeperkingen gelden dezelfde regels als elders in het land met een parkeerkaart op kenteken of een invalideparkeerplek

Wat zijn de kosten van een deelauto en hoe werkt het?
Voor de deelauto’s in Crailo zijn een aantal uitgangspunten geformuleerd en worden randvoorwaarden geschapen om het gebruik te stimuleren. Dat wordt bereikt door op meerdere plekken de auto’s dicht bij de woningen te laten staan en het reserveren en betalen zo eenvoudig mogelijk te maken.

De kosten van een deelauto hangen voor een groot deel af van het gebruik. Exacte bedragen zijn nu nog niet aan te geven. Om u een idee te geven: als u de auto gemiddeld twee keer per week gebruikt, zijn de kosten aanzienlijk lager dan wanneer u een eigen tweede auto bezit. Indien u elke dag een tweede auto nodig heeft is een deelauto duurder dan een eigen auto.

Hoe is het openbaar vervoer geregeld?
Aan de overkant, naast ziekenhuis Tergooi, ligt een openbaarvervoersknooppunt. Vanuit hier kunt u met de bus naar Bussum-Zuid, Hilversum en Amsterdam. Op de Amersfoortsestraatweg ter hoogte van de voormalige Kolonel Palmkazerne stopt buslijn 107 die u naar Huizen, Bussum of Hilversum brengt.  Met alle betrokken gemeenten en overheden wordt intensief gewerkt aan het maken we een kwaliteitsslag rondom de bereikbaarheid en veiligheid van het verkeersknooppunt A1/openbaarvervoersknooppunt.

Komen er fietsroutes in Crailo?
Een belangrijk onderdeel van het mobiliteitsconcept is een goed fietsnetwerk in het gebied te realiseren en te zorgen voor optimale aansluiting op het bestaande fietsnetwerk. Met de fiets bent u snel in de omliggende dorpen zoals Bussum, Laren Hilversum, Huizen of Blaricum. Bij de inrichting van de verschillende deelgebieden krijgen fietsroutes en parkeergelegenheid voor fietsen prioriteit. Daarbij wordt ook ingezet om elektrische deelfietsen ter beschikking te stellen

Hoe worden de mobiliteitsvoorzieningen ingepast in de openbare ruimte?
Op een aantal plekken in het buurtschap komen centrale parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers, er komen diverse mobiliteitshubs met voorzieningen voor elektrische (deel)auto’s, elektrische (bak)fietsen en voldoende fiets- en wandelpaden. Parkeren langs de wegen in de openbare ruimte wordt tegengegaan door de bermen zo in te richten dat er niet geparkeerd kan worden.

Tot slot
Heeft u het webinar gemist of wilt u het nog een keer terugkijken? Dat kan, klik hier voor de de link naar het webinar. Het concept mobiliteitsrapport waarop het webinar is gebaseerd kunt u hier terugvinden in PDF.

 

Cookie-instellingen