Ontwerp bestemmingsplan Crailo

Ingeborg Vos 08-12-2020 2781 keer bekeken

Begin dit jaar hebben de drie gemeenteraden het stedenbouwkundig- en landschapsplan vastgesteld. Dat was het startschot voor het maken van een ontwerp bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan voor buurtschap Crailo.

De afgelopen maanden is daar hard aan gewerkt door zowel het projectteam Crailo alsook een ambtelijke vertegenwoordig van de drie gemeenten. Al met al een ingewikkeld en complex proces.

We staan nu op het punt om de spreekwoordelijke puntjes op de i te zetten voor het ontwerp bestemmingsplan - inclusief de milieueffect rapportage - en het ontwerp beeldkwaliteitsplan voor buurtschap Crailo!

Een bestemmingsplan is nodig om de ontwikkeling van buurtschap Crailo juridisch planologisch mogelijk te maken.

Het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp beeldkwaliteitsplan worden te zijner tijd ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren.

Voorafgaand aan de besluitvorming door de raden worden de stukken ter visie gelegd en kunnen er zienswijzen worden ingediend. De colleges van de drie gemeenten nemen in de eerste collegevergadering van 2021 een besluit tot het vrijgeven van de stukken.

De ter visie legging zal vanaf medio januari plaatsvinden in alle drie de gemeenten tegelijkertijd voor een periode van zes weken. De exacte data en de linkjes naar de documenten op ruimtelijkeplannen.nl (het landelijk portaal voor bestemmingsplannen) komen tegen die tijd op de website van Crailo te staan. Via de gemeentepagina in de huis aan huis bladen worden deze data eveneens bekend gemaakt.

Save the date: donderdag 4 februari 2021 organiseren wij een webinar over dit onderwerp.

Cookie-instellingen