Circulair slopen op Crailo...

Ingeborg Vos 11-03-2021 1249 keer bekeken

Een groot deel van de gebouwen die nu nog op het Crailo terrein staan worden gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe buurtschap van 590 woningen en (nieuwe) natuur. Uiteraard blijven er ook gebouwen behouden zoals o.a. de zes kazernegebouwen, de badhuisjes, de garages en de Spiegelhorst.

Een voorwaarde om de gebouwen te slopen is dat ze circulair gesloopt worden.

Slim slopen tool
Voordat de aannemer gaat slopen inspecteert hij het gebouw en maakt een inventarisatie van de aanwezige materialen. Als de inventarisatie gereed is wordt de Ladder van Lansink toegepast, te weten:

  • Preventie
  • Hergebruik
  • Recycling
  • Energie
  • Verbranden
  • Refurbishen
  • Storten

De inventarisatie wordt inzichtelijk gemaakt met behulp van de slim slopen tool. Een rekenmodel ontwikkeld om gebouwen milieuvriendelijker te slopen. Het model brengt overzichtelijk in beeld wat de milieueffecten zijn van het specifieke sloopproject.

Voorbeelden van hergebruik
Producten voor hergebruik, zoals kozijnen, houten balken, deuren etc., worden aangeboden op www.insert.nl. Dit is een circulaire marktplaats waar materialen worden aangeboden. Afnemers van deze marktplaats zijn onder andere architecten, aannemers maar ook particulieren die makkelijk materialen kunnen vinden voor hun bouw of verbouwplannen.

Van diverse houtdelen afkomstig van het voormalig oefen en rampenterrein zijn afgelopen weken vleermuisvoorzieningen gemaakt. Deze voorzieningen zijn nodig om de diverse soorten vleermuizen te herhuisvesten die nu in de te slopen gebouwen verblijven. Uiteraard wordt rekening gehouden met de gewenningsperiode en wordt gekeken naar het type verblijfplaats (zomer, winter of kraamkamer).

In één van de gebouwen op de Palmkazerne is een gedenkplaat aangetroffen uit de tijd dat er nog militairen op het terrein verbleven. Deze gedenkplaat is uit het gebouw verwijderd en ter beschikking gesteld aan het militair museum in Soesterberg. De gedenkplaat wordt hier nu tentoongesteld.

Voorbeeld van recycling
Een ander voorbeeld is het recyclen van vrijkomende metselwerk en betonpuin. Dit wordt met behulp van een mobiele puinbreekinstallatie op locatie gebroken. Dit bespaart transportbewegingen ten opzicht van het afvoeren van met materiaal naar een andere locatie.  Het gebroken puin van het metselwerk wordt op locatie verwerkt tot o.a. mengranulaat. Dit menggranulaat kan binnen buurtschap Crailo gebruikt worden als wegfundering. Dit puin dient ook als uitstekende basis voor het hart van de ecowal.

De sloopbedrijven waar wij mee samenwerken zijn allemaal gespecialiseerd in circulair slopen.

Cookie-instellingen