Landschap is leidend en stedenbouw te gast…

Ingeborg Vos 23-03-2021 2332 keer bekeken

Je hoort het ons regelmatig zeggen: ‘landschap is leidend en stedenbouw te gast’. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in. Het concept inrichtingsplan (kaart bij dit artikel) geeft een goed beeld: landschap en natuur krijgen de overhand in buurtschap Crailo.

Totaal komen er 590 woningen, de woningdichtheid van het gebied ligt op circa 16 woningen per hectare (10.000 m2). Het groene karakter wat dit gebied nu heeft blijft behouden en wordt, in tegenstelling tot nu toe, toegankelijk voor bewoners en bezoekers en geeft een eigen identiteit aan de woonwijk. Vanuit je woning kun je direct wandelen, spelen en fietsen in het gebied. Je staat direct midden in de natuur.

Natuur en bebouwing in cijfers
Het hele gebied beslaat zo’n 41 hectare ofwel 410.000 m2. Daarvan gaat circa 4,8 hectare naar Goois Natuurreservaat toe wat direct omgezet wordt in natuur. Dan blijft er circa 36,2 hectare over om het buurtschap op te ontwikkelen.

Zo’n 6,8 hectare hiervan is bestaand groen en blijft behouden, we zijn er zuinig op. Door het toekomstig buurtschap loopt ook het Gebed zonder End, een groene drager die behouden blijft.
Vervolgens komt daar nog eens 12,4 hectare nieuw aan te leggen groen bij. De ecowal die als afscheiding met het Goois Natuurreservaat wordt aangelegd in deelgebied Op Zuid is hier onderdeel van. Zo komen er ook nieuwe bomen, o.a. langs de Laan van Crailo en wordt er nieuwe heide aangeplant zodat de Bussumse hei als het ware naar binnen wordt getrokken de wijk in.

Totaal is er dan 19,2 hectare groen in buurtschap Crailo aanwezig: 192.000 m2!

Maar wist u dat er ook water komt in het buurtschap. In deelgebied Op Zuid komt ongeveer 5.000 m2 water te liggen ter bevordering van de biodiversiteit in het gebied. Dit gebeurt in de vorm van nieuw aan te leggen poelen.

Natuurlijk is er ook verharding nodig, zo’n 3,1 hectare van de totale ruimte is daarvoor gereserveerd.

Een groot deel hiervan betreft voetpaden en fietspaden, het restant is nodig voor de wegen en parkeerplaatsen.

Naast de vierkante meters groen, water en verharding blijft er zo’n 13,5 hectare over voor de bouw van woningen, appartementen, bedrijven, buurthubs etc. Om op verschillende plekken in het buurtschap appartementen te realiseren met hier en daar een wordt meer groene ruimte om de bebouwing heen gecreëerd.

Samengevat
Landschap is leidend met circa 54% (groen en water) en stedenbouw is te gast met circa 46% (bebouwing en verharding).

Exoten maken plaats voor inheemse loofbomen
Eind vorig jaar is er aan de zuid-oostzijde van buurtschap Crailo een bosperceel opgeruimd en schoongemaakt. Hierbij zijn zoveel mogelijk inheemse loofbomen en grove dennen gespaard gebleven. De bestaande exoten (uitheemse boomsoorten), die niet thuishoren in dit gebied, moesten wijken om een andere kwaliteit natuur terug te brengen. Als het gebied schoon is, plant de provincie in overleg met Goois Natuurreservaat (GNR) nieuwe bomen aan.

De provincie (grondeigenaar van die specifieke locatie), heeft deze vorm van natuurbeheer uitgevoerd. Dit bosperceel is namelijk aangemerkt als compensatiegrond voor het HOV project (snelle busverbinding Huizen-Hilversum) en wordt door de provincie overgedragen aan GNR.

Het gebied waar de nieuwe bomen komen is groter dan het gebied waar er bomen verdwenen zijn. De totale oppervlakte aan bomen en bos neemt met 0,2 ha toe. De nieuwe bomen zijn zo gekozen dat er een natuurlijk gevarieerd inheems loofbos ontstaat met diverse boom- en struiksoorten.
Dit prachtige (nieuwe) gebied grenst direct aan buurtschap Crailo en versterkt hiermee de groene uitstraling.

Cookie-instellingen