Vijf initiatieven door naar de volgende ronde

Ingeborg Vos 05-01-2022 2331 keer bekeken

In de maand november 2021 hebben de gesprekken plaatsgevonden met de twaalf initiatiefnemers die zich hebben aangemeld voor de twee locaties op het Kazernekwartier van Buurtschap Crailo.

Begin december 2021 is het beoordelingsteam van GEM Crailo bij elkaar geweest om de initiatieven te beoordelen. De beoordeling heeft plaatsgevonden aan de hand van het ingeleverde indieningsformulier en het gevoerde gesprek.

Vijf van de twaalf initiatieven zijn door naar de tweede ronde. Drie voor locatie 1 (museumgebouw) en twee voor locatie 2 (garages).

Vlak voor de kerstdagen zijn de vijf initiatiefnemers op gesprek geweest en hebben uitleg gekregen over ronde 2 uit de initiatievenprocedure. Deze ronde bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. Ruimtelijke schets
  2. Financiële haalbaarheid
  3. Risico’s en bijzonderheden

Tot eind februari 2022 hebben de vijf initiatiefnemers de tijd om deze onderdelen uit te werken en in te leveren.

Cookie-instellingen