PIJLER: BUURTSCHAP

Ingeborg Vos 22-08-2018 2101 keer bekeken

Een buurtschap is een kleine bewoonde plaats zonder officieel middelpunt zoals een kerk of marktplein. Een buurtschap ligt zelfstandig ten opzichte van een naburige plaats en vormt een wereldje op zich. ’t Gooi,

dat ruimtelijk ook wel opgevat wordt als een parkstad, bestaat uit meerdere kernen in een samenhangend landschap. In deze parkstad komen veel buurtschappen voor. Huizerhoogt, Bikbergen, Flevo, en Naarderbos zijn voorbeelden daarvan. Met Crailo wordt aan ’t Gooi een nieuw, uniek en levendige buurtschap met een onderscheidende identiteit toegevoegd waar wonen, werken en recreëren hand in hand gaan. 

Plek voor iedereen die wil
In het buurtschap worden voor uiteenlopende doelgroepen woningen gerealiseerd
en wordt ruimte geboden aan vormen
van bedrijvigheid als onderdeel van die gemeenschap. Er komen woningen voor gezinnen, ouderen, expats, studenten en zorgbehoevenden in uiteenlopende categorieën van sociale huur (30% van het totaal) tot dure koop, zowel in de vorm van grondgebonden woningen als in de vorm van appartementen. In Crailo is plek is voor iedereen, maar wel voor iedereen
die wil. Want in Crailo kies je bewust voor bepaalde gedeelde waarden. In Crailo worden unieke woonmilieu ’s gerealiseerd die zich onderscheiden door het duurzame karakter, door de manier waarop ze zijn ingepast in het landschap en doordat er aandacht uitgaat naar het versterken van de biodiversiteit. 

Voorzieningen en plekken waar je elkaar ontmoet 
Crailo is meer dan een gebied waar woningen komen en waar bedrijven kunnen worden gehuisvest. Een buurtschap is ook een samenleving waar sprake is van een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid. Dit bestaat naast het delen van waarden, ook uit het delen van voorzieningen. In het buurtschap komen voorzieningen en plekken waar je elkaar ontmoet. Deze voorzieningen en aanleidingen voor ontmoeting liggen op logische plekken: sport- en spel en collectieve tuinen in het omringende groen, een school op het knooppunt van routes en in en om de bijzondere historische gebouwen is ruimte voor werken, horeca en cultuur.
Door het toevoegen van een aanvullend programma, bijvoorbeeld op het gebied van natuurrecreatie, sport of cultuur, krijgt Crailo een gezicht naar buiten en wordt het ook een bestemming wanneer je er niet woont. 

Cookie-instellingen