PIJLER: BUITENLEVEN

Ingeborg Vos 22-08-2018 1804 keer bekeken

Recreatief verbonden en actief bewegen. Wonen in Crailo staat voor wonen met de natuur. Het aanwezige landschap is de drager voor alle te ontwikkelen woonmilieus.

Buitenleven in Crailo betekent bovendien dat je zonder belemmeringen bent verbonden met het grotere landschap. De woonomgeving sluit optimaal aan op het netwerk van recreatieve routes dat aanwezig is in het omringende natuurlandschap. Ook Crailo zelf krijgt een fijnmazig netwerk van natuurlijke paden zodat de natuur kan worden beleefd vanuit de woning. Gezond buiten zijn en bewegen wordt gestimuleerd door de bestaande sport en spel aanleidingen, zoals de manege, zorgvuldig in te passen. Ook de stormbaan krijgt een tweede leven. Daarnaast zullen nieuwe aanleidingen voor sport, spel en beweging in de buitenlucht worden toegevoegd. 

Auto te gast 
Als Buitenleven één van de pijlers voor Crailo is, betekent dit een beperking van
de auto in de woonomgeving. Autoverkeer voor het bedrijventerrein wordt op de kortst mogelijke manier ontsloten vanaf de afslag bij de A1. In de woonomgeving is de auto
te gast in het landschap en het parkeren is niet zichtbaar aanwezig. Autobezit
wordt ontmoedigd en autodelen wordt gestimuleerd. Voetgangers en fietsers zijn dominant in het gebied en hebben voorrang op de auto. Routes voor langzaam verkeer vormen de snelste verbinding tussen de verschillende bestemmingen in het gebied en met de omgeving zodat verplaatsing te fiets aantrekkelijker is dan met de auto. Paden voor langzaam verkeer kosten weinig ruimte en gaan beter op in de landschappelijke omgeving met als gevolg dat er meer groen en minder verharding is in Crailo. 

Eén met het landschap 
De woningen en bedrijven in Crailo hebben een directe relatie met het landschap.
Dit betekent dat vanuit de woning het omringende landschap direct te ervaren zal zijn. In Crailo komen naast woningen met tuinen ook woningen en appartementen waarbij het landschap de uitloper van het privéterras of veranda vormt. Er komen geen schuttingen maar natuurlijke overgangen van het eigen terrein naar het openbaar gebied. Ook bij de bedrijven is dit het uitgangspunt. De bedrijfsgebouwen hebben een directe relatie met het aangrenzende landschap. Als het kavel groter is dan de bebouwing worden de overgangen naar het landschap mee ontworpen. 

Cookie-instellingen