PIJLER: ECOSYSTEEM

Ingeborg Vos 22-08-2018 1764 keer bekeken

Balans tussen plant, dier en mens. Oorspronkelijk vormden de natuurgebieden van ’t Gooi een aaneengesloten geheel. Door de aanleg van infrastructuur en de uitbreiding van de kernen werden deze gebieden steeds kleiner en raakten ze deels van elkaar gescheiden.

Er is de afgelopen periode veel energie gestoken in het herstel van de ecologische structuur. De nieuwe natuurbrug Laarderhoogt over de A1 vormt daarin een belangrijke schakel. Crailo ligt te midden van natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat en grenst aan de natuurbrug. De aanwezige natuurwaarden worden beschermd door het vastleggen van bebouwingsgrenzen. Ook op de locatie zelf zal de natuur worden versterkt. Niet alleen goed voor plant en dier want natuur in de leefomgeving van mensen voegt bewezen levenskwaliteit toe. 

Toevoegen van biodiversiteit 
In Crailo woon je mét de natuur en is er aandacht voor de balans tussen plant, dier
en mens. Bij de ontwikkeling zal worden gebouwd met de focus op het versterken
van de biodiversiteit. Onderzoek naar de beste manier om natuur-inclusief te bouwen heeft vier ruimtelijke en twee sociale ontwerpuitgangspunten opgeleverd die de natuurlijke rijkdom in een buurt vergroten: verbinden, variatie aanbrengen
in korrelgrootte en maat, robuustheid creëren en diversiteit vergroten in materialisatie en beheer, draagvlak creëren en informatie verstrekken. Voor Crailo zal een biodiversiteitscan worden gemaakt om tot een set van aanbevelingen en maatregelen te komen voor de inrichting van het gebied. 

Natuurlijke openbare ruimte 
De openbare ruimte in Crailo sluit aan bij het omringende landschap. Dit betekent dat een groot deel van Crailo een natuurlijke inrichting krijgt. Er wordt uitgegaan van het toepassen van inheemse soorten, als aanvulling op de in te passen bestaande bomen. Om ruimte
te geven aan de natuur is er passend beheer nodig. Dit betekent dat je de natuur deels zijn gang moet laten gaan en ruimte moet geven voor ‘een zekere wildernis’. Daarnaast is het beperken van verharding een heel effectieve maatregel. Dit sluit aan bij de ambitie om de auto minder dominant aanwezig te laten zijn. 

Biodiversiteit in en om het huis 
Ontwikkelaars en architecten zullen worden uitgedaagd tot het versterken van
de biodiversiteit. De biodiversiteitscan zal leiden tot een set van maatregelen
en aanbevelingen in en om het huis. Met voldoende aandacht aan de voorkant van het bouwproces, kan de directe woonomgeving op eenvoudige wijze meer natuur absorberen dan gebruikelijk. Maar ook toekomstige bewoners en ondernemers kunnen zelf maatregelen nemen die de natuur versterken. Te denken valt aan zelf composteren van groen afval, het inpassen van ‘huisvesting’ voor dieren door het toevoegen van neststenen, bijenkasten, insectenhotels en het planten van gemengde hagen. Maar ook wateropvang is belangrijk, zeker in droge delen van het gebied. Watertonnen en het toepassen van groenblauwe daken helpen om het water langer vast te houden. 
 

Cookie-instellingen