PIJLER: ENERGIEPOSITIEF, MATERIAALBEWUST

Ingeborg Vos 22-08-2018 1594 keer bekeken

Om in 2050 volledig energieneutraal te kunnen zijn moet het energieverbruik (verwarming, warm water, installaties) van de gebouwen worden gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie.

Crailo is daarom sowieso gasloos en heeft nul-op-de meter. Maar Crailo is een gebied dat een stap verder gaat en energiepositief wil zijn. Om aan deze hoge ambitie invulling te geven zal er een passend energieconcept moeten worden ontwikkeld door een gespecialiseerd bureau. 
De technische innovaties op energetisch gebied gaan ongelooflijk snel. Wat gisteren vooruitstrevend was, is vandaag al standaard geworden. Voor Crailo is de wens gedurende de gehele ontwikkelperiode te kunnen blijven anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Bij
de planvorming voor Crailo zullen deze ontwikkelingen nauwgezet worden gevolgd, en een plaats krijgen in het proces. 

Biobased en recyclebaar 
Nederland heeft de ambitie om in 2050 circulair te zijn. Dit betekent slimmer en winstgevender omgaan met schaarse grondstoffen en reststoffen. Slim ontwerp leidt tot minder gebruik van grondstoffen, door bewust gebruik gaan producten langer mee en meer en beter hergebruik betekent het gebruik van afval als grondstof. 
Crailo gaat mee in die ambitie. Daarom wordt voor het gebied een circulaire visie ontwikkeld. 
Omgekeerd inzamelen van afval is een slimme gemeentelijke maatregel om restafval te reduceren. Wetende dat 40% van ons afval bouwafval is, wordt voorgesteld de op het terrein aanwezige materialen te hergebruiken voor de inrichting van de openbare ruimte. Ook kan gedacht worden aan het verplicht toepassen van een percentage biobased materialen in nieuwbouw en het verplicht opstellen van een materialenpaspoort. 

Slimme automobiliteit 
In de woonomgeving is de auto te gast. Om deze ruimtelijke kwaliteit ook te kunnen waarmaken moet verplaatsing te fiets en het gebruik van het openbaar vervoer worden gestimuleerd. Dit kan door routes zo te ontwerpen dat het gebruik van de fiets sneller is dan de auto en door autodeelconcepten integreren. Ter hoogte van de afslag bij de A1 kan een centrale plek ingericht worden met voorzieningen zoals oplaadplekken, (gebouwde) stalling van voertuigen en dergelijke, passend bij een duurzaam Crailo. 
De locatie biedt goede kansen voor alternatief vervoer. Aan de andere zijde van de A1 ligt een OV knooppunt voor (regionale) bussen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld binnen 33 minuten station Amsterdam Amstel hebt bereikt en binnen 28 minuten station Bijlmer Arena. Steeds meer forensen gebruiken de e-bike voor woon-werkverkeer. De e-bike is bij uitstek in ’t Gooi een goed vervoermiddel omdat met een actieradius van 15-20 km alle kernen kunnen worden bereikt. 

Voedsel en zero-waste 
In een rijke natuurlijke omgeving krijgt de natuur de kans uit te groeien tot een vitaal ecosysteem. In deze voedselketen is er geen sprake van ‘afval’ maar is alles ‘voedsel’. 
Juist in een gebied als Crailo, met het natuurlijk landschap als drager van de ontwikkeling, is zorgvuldig omgaan met deze keten een vereiste. Aandacht voor voedsel en de productie ervan past bij de beoogde waarden van Crailo. Als nieuwe (aanvullende) beplanting van het gebied worden vruchtdragende planten met
noten, bramen en vlierbes toegepast. Bij de nieuwe school kan een collectieve pluktuin een bijzondere ontmoetingsplek zijn. De mogelijke vestiging van horeca faciliteiten op het kazernegebied en bij de afslag aan de A1 krijgen concepten op ecologische grondslag zoals restaurant De Kas in Amsterdam, Villa Augustus in Dordrecht of restaurantketen Instock voorrang. 
 

Cookie-instellingen