Inspirerende eerste bijeenkomst ateliergroep

Ingeborg Vos 21-01-2019 2943 keer bekeken

De enthousiaste deelnemers van de ateliergroep Crailo spraken op 12 januari onder leiding van Team C over de vijf pijlers uit het ambitiedocument en de duurzaamheidsambities.

Zij gaven aan de ontwerpers mee welke kansen zij zien en welke prioriteiten zij hebben voor het ontwerp van het gebied.

Bij elke pijler uit het ambitiedocument vertelden de leden van de ateliergroep welke ideeën zij hierbij hebben. De pijlers voor het ontwerp zijn:

  • één buurtschap,

  • focus op buitenleven,

  • samenhangend ecosysteem,

  • energiepositief en

  • materiaalbewust en innovatief ondernemerschap.

Naast de vijf ambities zet Team C het rad van Crailo in. In het rad komen de ambities terug, maar dan opgedeeld in 12 subcategorieën op het gebied van duurzaamheid. Om scherp te krijgen welke onderwerpen prioriteit hebben, zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het plakken van stickers. Daaruit kwamen de volgende vier prioriteiten naar voren:

  • Energie

  • Ruimtelijke kwaliteit

  • Welzijn

  • Vestigingsklimaat

Uiteraard betekent dit niet dat de andere onderwerpen geen aandacht krijgen.

De ateliergroep ging dieper in op de wijze waarop Crailo de juiste bedrijven kan aantrekken en de manier waarop een (h)echt buurtschap kan ontstaan. Er kwamen concrete ideeën om dat vorm te geven. Ook is gesproken over de manier waarop de natuur en duurzaamheid een hoofdrol kunnen spelen, zonder dat Crailo een kijkwijk wordt die wordt overspoeld door bezoekers. 

Met de input van de ateliergroep gaan de ontwerpers aan de slag om verschillende scenario’s te maken. Deze ontwerprichtingen bespreekt de ateliergroep tijdens de volgende bijeenkomst op 16 maart.

Uiteindelijk maakt Team C  een stedenbouwkundigplan, een landschapsplan, een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte en een milieueffectrapportage. Deze documenten hebben allemaal invloed op elkaar. De inbreng voor het stedenbouwkundig ontwerp is dus ook belangrijk bij het opstellen van de andere documenten.

Cookie-instellingen