Ateliergroep Crailo spreekt over mobiliteit en inrichting van buurtschap

Ingeborg Vos 03-07-2019 3091 keer bekeken

Nu de schetsen van de ontwerpers iets duidelijker worden, hebben de leden van de ateliergroep Crailo veel te bespreken. Niet alleen over het stedenbouwkundig- en landschapsontwerp maar ook bijvoorbeeld over de mogelijkheid om het autobezit in het nieuwe buurtschap Crailo te beperken.

Tijdens de bijeenkomst met de ateliergroep in juni gaven de stedenbouwkundigen een toelichting op de laatste stand van zaken van het ontwerp. Ook spraken de leden met de ontwerpers over het effect van duurzaamheidsmaatregelen op het ontwerp van het buurtschap.

Tijdens de zaterdagochtend waarop de ateliergroep bij elkaar was, is uitgebreid gesproken over de mogelijkheden om in het middelste gedeelte van Crailo het landschap veel ruimte te geven en zo een uniek en onderscheidend woonmilieu te maken.  Ook de manier waarop woongebouwen het best in het gebied kunnen staan was onderwerp van gesprek. Net als de manier waarop er sociale samenhang kan ontstaan binnen het buurtschap.

Duurzaamheid is een belangrijk uitgangpunt bij het ontwerp van Crailo. De leden van de ateliergroep bespraken de kansen en effecten van het gebruik van deelauto’s. Minder parkeerplaatsen en wegen is goed voor de ruimte in het gebied, er blijft dan immers meer landschap over.  Toch waren er bij enkele mensen twijfels of nieuwe bewoners zonder een eigen auto kunnen of bereid zijn om hun auto verder van huis te parkeren. Je moet hierbij ook goed kijken naar voor wie je bouwt. Ouderen willen bijvoorbeeld vaak wel de auto dicht bij huis hebben staan. Deze mogelijkheden hebben effect op het ruimtegebruik en het ontwerp van het gebied.

Met de inbreng uit de ateliergroep werken de ontwerpers verder aan hun schetsen. Het is de bedoeling om in het najaar een stedenbouwkundig ontwerp en landschapsplan te presenteren. Dat wordt dan ook besproken met de ateliergroep.

In november is er een Open Crailodag waar de stedenbouwkundigen, landschapontwerpers en andere deskundigen hun ontwerp zullen toelichten.

Cookie-instellingen