Nader onderzoek bebouwing Kolonel Palmkazerne

Ingeborg Vos 25-09-2020 2485 keer bekeken

Wat is de monumentale waarde van de panden op de voormalige Kolonel Palmkazerne en wat betekent dit voor de ruimtelijke ontwikkeling op het toekomstige kazernekwartier binnen buurtschap Crailo?

Dit zijn vragen die door de commissie ruimtelijke kwaliteit & erfgoed (CRK&E) van de gemeente Gooise Meren zijn gesteld. Dit sluit aan bij de motie die de drie gemeenteraden (Goosie Meren, Hilversum en Laren) hebben ingediend tijdens de vaststelling van het stedenbouwkundig- en landschapsplan op 4  maart jl.
Het gaat hier niet alleen over de gebouwen, maar ook over de structuur van het kazernecomplex en de omliggende bebouwing.

Tijd voor nader onderzoek. De gemeente Gooise Meren heeft samen met de GEM Crailo het bedrijf Crimson Historians and Urbanists ingeschakeld om dit onderzoek uit te voeren. Inmiddels is het rapport van dit onderzoek gereed en beschikbaar voor iedereen die hier belangstelling voor heeft. Voor de snelle lezer zijn de conclusies en aanbevelingen uit het rapport als zelfstandig onderdeel te lezen. Heeft u meer tijd, lees dan eens het hele rapport door. Het geeft een interessant beeld (in tekst en foto’s) van de historie van de kazerne die grotendeels door genieofficier A.G.M. (Auguste) Boost (1900-1985) is ontworpen.

De conclusies en aanbevelingen sluiten goed aan bij het stedenbouwkundig- en landschapsplan dat door de gemeenteraden op 4 maart 2020 is vastgesteld.

Cookie-instellingen