Bijeenkomst initiatieven goed bezocht

Ingeborg Vos 26-05-2021 2229 keer bekeken

Dinsdag 25 mei jl. vond de goed bezochte online bijeenkomst initiatieven plaats. Wat is precies een initiatief? Dat is een fysiek plan voor het ontwikkelen en realiseren van bebouwing.

Er is ruimte voor wooninitiatieven (denk aan collectief particulier opdrachtgeverschap), maar ook voor maatschappelijke en commerciële initiatieven.

Beleid en procedure
GEM Crailo heeft voor buurtschap Crailo een ontwikkelstrategie gemaakt. Dit is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van het buurtschap eruit komt te zien. Eén van de onderdelen van deze ontwikkelstrategie is het initiatievenbeleid. In dit beleid staan de voorwaarden waaraan een initiatief minimaal moet voldoen. Daarnaast is er een initiatievenprocedure uitgewerkt. Deze procedure geeft inzicht in de eisen waaraan moet worden voldaan om door GEM Crailo in behandeling te worden genomen.  Binnen het buurtschap Crailo is een drietal plekken aangewezen waarop een initiatief kan plaatsvinden. 

Terugblik bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst is uitgebreid stilgestaan bij de voorwaarden om als initiatief te kunnen deelnemen, de drie locaties binnen het buurtschap én de planning.

Heeft u een initiatief, dan kunt u dit vóór 15 september 2021 kenbaar maken door een mail te sturen naar projectbureau@crailo.nl met een korte toelichting op uw initiatief.

Klik hier om de presentatie terug te kijken.
Klik hier voor een overzicht met gestelde vragen & antwoorden.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Stuur dan een e-mail naar projectbureau@crailo.nl

Cookie-instellingen