Terugblik eerste gespreksronde met initiatieven

Ingeborg Vos 25-11-2021 1824 keer bekeken

Binnen buurtschap Crailo is een drietal plekken aangewezen waarop een initiatief kan plaatsvinden. Een initiatief is een fysiek plan voor het ontwikkelen en realiseren van bebouwing.

Hierin maken wij onderscheid tussen wooninitiatieven, maatschappelijke initiatieven en bedrijven die geschikt zijn voor functiemening (denk aan bedrijven in de creatieve sector).

 

Op het onderstaande kaartje zijn de drie plekken aangegeven.
Locatie 1 (museumgebouw) is bestemd voor wonen, locatie 2 (garages) is een combinatie wonen + werken + maatschappelijk en locatie 3 is wonen. 

Voor de locaties 1 en 2 – beide gelegen op het Kazernekwartier - is de procedure in het voorjaar van 2021 gestart. Er zijn twee bijeenkomsten geweest en tot 31 oktober jl. had iedereen de tijd om hun plan bij ons in te dienen.

Twaalf initiatieven hebben zich bij ons gemeld. De afgelopen anderhalve week is iedere initiatiefgroep afzonderlijk bij ons op gesprek geweest om toelichting te geven op hun ingediende plan. In verband met de coronamaatregelen hebben de gesprekken online plaatsgevonden. Het enthousiasme en de passie voor ieders plan spatte in veel gevallen van het beeldscherm af.
Voor ons als GEM Crailo is het fijn om zoveel enthousiasme voor het buurtschap te zien.

Half december krijgen de initiatiefnemers bericht wie wel en wie niet doorgaat naar de volgende ronde. In die ronde moet het plan verder uitgewerkt worden.

Cookie-instellingen