Update procedure bestemmingsplan Buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 16-09-2022 1654 keer bekeken

In juli 2021 hebben de drie gemeenteraden het bestemmingsplan Buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. De drie bestemmingsplannen zijn vervolgens - door iedere gemeente apart - gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en fysiek ter visie gelegd in de gemeentehuizen.

Tijdens de periode van tervisielegging hebben belanghebbenden de mogelijkheid gehad om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Er zijn enkele beroepsschriften op dit bestemmingsplan binnengekomen. Namens de gemeenteraden is hier vervolgens een verweerschrift op ingediend bij de Raad van State.
De Raad van State is momenteel bezig met de inhoudelijke behandeling van dit dossier. De hoorzitting staat gepland op vrijdag 23 september a.s. Na de zitting zal meer duidelijkheid ontstaan over het moment waarop de Raad van State uitspraak doet.

Cookie-instellingen