AMBITIEDOCUMENT

Ingeborg Vos 22-08-2018 2327 keer bekeken

Het ambitiedocument vormt het kompas bij het maken van keuzes bij de planvorming en de ontwikkeling van Crailo. Het verleidt en inspireert initiatiefnemers toe het maken van innovatieve plannen, met als doel dat het nieuwe Crailo een uniek en onderscheidend karakter krijgt.

Het ambitiedocument vormt -samen met het ruimtelijk kader- het vertrekpunt voor verdere planontwikkeling, en zal op tal van punten in de toekomst nog nader moeten worden uitgewerkt. In verband met het juiste begrip van tekst en afbeeldingen dient dit document ‘opengevouwen’ te worden gelezen. In dit document wordt uitgebreid stilgestaan bij de vijf pijlers: buurtschapbuitenleven, ecosysteemenergiepostief en materiaalbewustinnovatief ondernemerschap.

Ambitiedocument PDF versie

Cookie-instellingen