Ondertussen op Crailo...

Ingeborg Vos 30-09-2019 9278 keer bekeken

De herfst heeft zijn intrede gedaan en er wordt hard gewerkt op het projectbureau Crailo. Graag geven wij u een kijkje in onze keuken. Waar werken we dan zo hard aan en wanneer is er nou resultaat te zien?

Stedenbouw en landschap in een plan
Samen met team C werken we aan het opstellen van een stedenbouwkundig- en landschapsplan. De indeling van het terrein krijgt vorm maar kan de komende tijd nog wijzigen. De resultaten van verschillende onderzoeken kunnen nog effect hebben op de ideeën die er nu liggen.

In dit plan laten we zien hoe landschap, woningbouw en bedrijven samengaan voor buurtschap Crailo als geheel en afzonderlijk voor de drie delen binnen Crailo (‘de Campus’, ‘op de Hei’ en ‘op Zuid’). Dit plan is de basis op grond waarvan daarna het bestemmingsplan wordt uitgewerkt.

De ateliergroep dacht in de laatste sessie actief mee over onderwerpen voor het stedenbouwkundig- en landschapsplan en de vertaling ervan in een beeldkwaliteitplan. Daarbij was ook aandacht voor de manier waarop het terrein voor bedrijven kan worden ontwikkeld.

Onderzoeksresultaten komen binnen
In de afgelopen maanden zijn veel onderzoeken verricht waarvan de resultaten nu binnen komen. Over alle mogelijke onderwerpen wordt nagedacht bij de inrichting van Crailo. Bijvoorbeeld:
- welke doelgroepen mensen willen wonen in buurtschap Crailo?
- welke type woningen sluiten aan bij deze doelgroepen?
- welk type bedrijven willen we aantrekken?
- welke gebouwen in het gebied zijn de moeite van het behouden waard?
- hoe wikkel je het verkeer goed af?
- hoe zit het met de ecologie en natuur? En wat zijn de gevolgen van de actuele stikstof-problematiek voor de ontwikkeling van Crailo?
- hoe passen we een eigentijds mobiliteitsconcept toe?
- hoe gaan we om met energie, in het licht van het klimaatakkoord?

De resultaten van al dit onderzoek worden natuurlijk verwerkt in de plannen. Waar nodig wordt de inrichting van het gebied daarop aangepast. Het zijn nu dus best spannende maanden voor de plannenmakers. Nu moet alles samenvallen en uitmonden in een prachtig, kloppend en samenhangend beeld voor buurtschap Crailo.

Besluitvorming in 2020
Uiteindelijk zullen de drie gemeenteraden van Gooise meren, Hilversum en Laren eind van het eerste kwartaal van 2020 een besluit moeten nemen over het stedenbouwkundig- en landschapsplan. Tussentijds informeren de plannenmakers de raadsleden over de stand van zaken en globale ideeën. Soms door de raadsleden allemaal tegelijk uit te nodigen om in het gebied te kijken. Een andere keer gaan we langs bij elke gemeente afzonderlijk.

Zodra het stedenbouwkundig- en landschapsplan gereed is, laten wij dat graag aan iedereen zien. Dat doen we voordat de gemeenteraden erover besluiten tijdens een Open Crailodag. Wanneer dat precies is weten we nog niet. Zodra er een datum is laten wij dat weten!

Omwonenden en ondernemers praten mee
Participatie heeft een duidelijke plek binnen de ontwikkeling van het buurtschap. De ateliergroep is daar onderdeel van. In onze vorige nieuwsbrief hebben we daar een artikel aan gewijd. Daarnaast is er een werkgroep duurzaamheid+ actie, waarin de 5 pijlers uit het ambitiedocument centraal staan. Deze groepen bestaan voornamelijk uit professionals, maar ook ondernemers en belangengroepen  nemen hieraan deel.

We werken aan een korte film die zal laten zien op welke wijze belanghebbenden hun stem laten horen bij het maken van het ontwerp voor Crailo.

Cookie-instellingen