Vooruitstrevend plan voor energiepositief buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 20-01-2020 12597 keer bekeken

Crailo gaat een bijzondere toekomst tegemoet als een nieuw energiepositief buurtschap met woningen, werkruimte en nieuwe natuur.

Binnenkort besluiten de drie gemeenteraden van Hilversum, Laren en Gooise Meren over het stedenbouwkundig- en landschapsplan dat er nu ligt. Kom het vast bekijken tijdens de Open Crailodag op 1 februari 2020.

In het nieuwe buurtschap Crailo komen ongeveer 500 woningen, waarvan een derde sociale huurwoningen worden. De helft van het gebied wordt bestaande en nieuwe natuur. Er is 5 hectare terrein voor bedrijven. 
Het is de ambitie om in het gebied meer energie op te wekken dan er wordt gebruikt. Duurzaamheid speelt bij elke stap in het ontwerp en het ontwikkelen van Crailo een belangrijke rol. 
Met intensieve gesprekken met een ateliergroep, duurzaamheidssessies met betrokken deskundigen en in voortdurende samenspraak met omgeving en stakeholders werkte GEM Crailo een jaar aan de ontwikkeling van het stedenbouwkundig- en landschapsplan. 

De drie gemeenteraden bespreken het plan in januari en februari voorafgaand aan de besluitvorming op 4 maart 2020. 

Kazerne, Heidehart en Op Zuid

 Het Kolonel Palmensemble vormt het historisch hart van het gebied. Het voormalige exercitieterrein wordt de plek om elkaar te treffen. Het gebied behoudt een campusachtige opzet met de bestaande gebouwen en nieuwbouw. 

Het Heidehart is landschappelijk het middelpunt in het gebied. Dit gebied met verspreid enkele woongebouwen krijgt aansluiting op de Bussummerheide. Vanaf de entree is er zicht over deze open ruimte. 

Op Zuid, ten zuiden van het Gebed zonder End, biedt ruimte aan bedrijven en woningen. Een multifunctionele, circulaire en slimme  ecowal vormt de overgang van Op Zuid met ruimte voor bedrijvigheid. Het grenst aan het terrein van het Goois Natuur Reservaat. De ecowal met een dakvlak voor zonnepanelen is een belangrijke innovatie voor het behalen van de ambities op energiegebied. 

Het stedenbouwkundig- en landschapsplan voor Crailo dat aan de gemeenteraden wordt voorgelegd bevat  buurthubsen een poortgebouw waar mensen elkaar ontmoeten en mobiliteit delen. De nieuwe Laan van Crailo voor langzaam verkeer verbindt  de deelgebieden met elkaar en is een voor de fauna een noodzakelijke passage. De Spiegelhorst, het grootste gebouw op het terrein, wordt niet gesloopt maar wordt, als voorbeeld van circulair ontwikkelen, een woongebouw. 

Buurthubs met deelauto’s
Het concept voor Crailo gaat uit van drie buurthubs en een centrale wijkhub met elektrische deelauto’s. Ook andere logistieke en buurtvoorzieningen kunnen er worden gedeeld zoals  het afvalbrengsysteem, breng- en haalpunt voor pakketbezorgers, laadpalen op zonnepanelen, de deelbakfiets, wifi en ruilbibliotheek. De buurthub kan  een centrale plek in elk deelgebied zijn met een praktisch en logistiek nut, maar kan daarnaast een ontmoetingsplek zijn. 
De inrichting van het gebied stimuleert het gebruik van de fiets.  Dit in combinatie met deelmobiliteit is aanleiding om te onderzoeken of de parkeernorm van het gebied kan worden verlaagd. 

Energiepositief
Crailo wordt een energiepositief gebied. Crailo krijgt  ‘nul-op-de-meter’ woningen die volledig in het energiegebruik van de woning en haar bewoners voorzien. Bovendien kunnen bewoners en bedrijven onderling energie uitwisselen. De woningen wekken ook de energie op voor toekomstig elektrisch rijden van bewoners. Hiermee geeft Crailo nu al invulling aan het Klimaatakkoord van Parijs en de Klimaatwet.

 

Een doorsnede van een gedeelte van de ecowal als innovatieve afscheiding met het gebied van Goois Natuurreservaat.

 

Cookie-instellingen