LIVE webinar ontwerp bestemmingsplan buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 01-02-2021 1965 keer bekeken

Donderdag 4 februari a.s. van 20.00 – 21.30 uur geven wij een live webinar over het ontwerp bestemmingsplan. Wij nemen u in hoofdlijnen mee in de regels en de mogelijkheden.

Deelnemen kan eenvoudig via de link op onze homepage (ververssen als de link niet gelijk werkt)
Deelname is gratis, u hoeft zich vooraf niet in te schrijven.

Het buurtschap wordt ontwikkeld als een duurzame wijk met 590 woningen en circa 5 hectare bedrijventerrein. Om het buurtschap juridisch en planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplan nodig. Het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen tot en met 25 februari a.s. ter inzage.

Participatie
Participatie van iedereen die bij het gebied betrokken is of wil zijn is voor GEM Crailo vanaf het begin een belangrijk onderdeel geweest van de planvorming. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeert en raadpleegt GEM Crailo de omwonenden en belangstellenden nu niet via een open dag of inspraakavond, maar zoekt de GEM online contact via een live webinar.

Onderdelen bestemmingsplan
Samen met het ontwerp bestemmingsplan ligt ook het milieueffectrapport (MER), ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder, ontwerp beeldkwaliteitsplan, ontwerp-beleidsregels ‘mobiliteit en parkeren’ en ‘natuurinclusief bouwen en inrichten’ ter inzage. Tijdens het webinar worden deze onderwerpen nader toegelicht.

Vragen stellen
Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie vragen stellen. Een aantal van deze vragen zal tijdens de uitzending beantwoord worden. Alle vragen en de daarbij behorende antwoorden worden naderhand op de website www.crailo.nl gepubliceerd.

Sprekers
De volgende sprekers nemen deel aan het webinar:

Jan Nieuwenhuizen | bestuurder / projectdirecteur GEM Crailo
Twan Zeegers | projectleider gebiedsontwikkeling GEM Crailo
Johan van Damme | senior adviseur/ jurist Arcadis
Esther Vlaswinkel | stedenbouwkundige SVP

Daarnaast zijn dee volgende wethouders via een video verbinding aanwezig om vragen te beantwoorden:

Jorrit Eijbersen | wethouder Gooise Meren
Arno Scheepers | wethouder Hilversum
Ton Stam | wethouder Laren

Cookie-instellingen