Informatiebijeenkomst ontwikkelstrategie - donderdag 17 juni 2021

Ingeborg Vos 26-05-2021 1785 keer bekeken

Na het vaststellen van het stedenbouwkundig- en landschapsplan in maart 2020 is er door GEM Crailo een ontwikkelstrategie voor buurtschap Crailo opgesteld. Dit is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van het buurtschap vormgegeven wordt.

Daarnaast ligt er ook het bestemmingsplan buurtschap Crailo, dat onlangs ter besluitvorming is aangeboden aan de drie gemeenteraden. Besluitvorming staat gepland voor 7 juli 2021.

De ontwikkeling van het buurtschap bestaat uit drie deelgebieden: het Kazernekwartier, Op de Hei en Op Zuid. Ieder deelgebied heeft haar eigen identiteit met herkenbare kenmerken en opgaven. Het uitgangspunt is een gedifferentieerde ontwikkeling.

Hoe GEM Crailo de ontwikkeling verder voor zich ziet , lichten wij graag toe tijdens een informatiebijeenkomst voor ontwikkelende partijen.
In de loop van het jaar volgt er een aparte bijeenkomst over de ontwikkeling van het bedrijventerrein op Crailo.

Wilt u meer informatie over de ontwikkelstrategie, meldt u dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 17 juni a.s. aanvang 13:00 uur. De bijeenkomst is online via Zoom. Na aanmelding ontvangt u een link naar deze online bijeenkomst. Opgeven kan door een mail te sturen naar projectbureau@crailo.nl o.v.v. deelname informatiebijeenkomst ontwikkelstrategie.

Als het mogelijk is organiseren wij in het najaar van 2021 weer een Open Crailodag voor iedereen die geinteresseerd is om te gaan wonen in buurtschap Crailo.

Cookie-instellingen