Definitief bestemmingsplan buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 13-08-2021 2290 keer bekeken

Begin juli hebben de drie gemeenteraden de bestemmingsplannen Buurtschap Crailo unaniem vastgesteld.

De door de gemeenteraden vastgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan -zoals vastgelegd in de reactienota en omschreven in de aangenomen amendementen- zijn inmiddels verwerkt in de definitieve bestemmingsplannen.

Op 12 augustus 2021 hebben de gemeenten de formele kennisgevingen hiervan gepubliceerd.
De drie bestemmingsplannen zijn op 13 augustus 2021 - door iedere gemeente apart -  gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl* en fysiek ter visie gelegd in de gemeentehuizen.

Tijdens de periode van tervisielegging van zes weken hebben belanghebbenden de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

*U kunt de bestemmingsplannen online inzien via de onderstaande linkjes:

Gemeente Gooise Meren
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1942.BPChwCrailo-va01

Gemeente Hilversum
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0402.01bp08buurtcrailo-va01

Gemeente Laren
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0417.BPbuurtCrailo-Va01

Cookie-instellingen