Ontwikkelplan Buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 16-12-2021 5353 keer bekeken

In juni dit jaar organiseerde GEM Crailo een informatiebijeenkomst over de ontwikkelstrategie voor Buurtschap Crailo. Tijdens deze -goed bezochte- online bijeenkomst is aangegeven dat Buurtschap Crailo bestaat uit drie deelgebieden met een eigen identiteit en een eigen (ontwikkel)opgave.

De drie deelgebieden bestaan uit:

  • Kazernekwartier | circa 240 woningen | gemengd programma | behoud erfgoed | (maatschappelijke) voorzieningen
  • Op de Hei | circa 240 woningen | entreegebouw en mobiliteitshub
  • Op Zuid |circa 110 woningen | voornamelijk vrije kavels | bedrijvenpark De groene poort (duurzaam ondernemen)

Na deze bijeenkomst is de ontwikkelstrategie uitgewerkt in een concreter ontwikkelplan. Dit ontwikkelplan is onlangs vastgesteld door de drie aandeelhouders (gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren).

Het ontwikkelplan bestaat uit zeven ontwikkellocaties zoals in onderstaande afbeelding weergegeven. 
(tekst gaat onder de afbeelding door)

Nadere uitleg ontwikkellocaties

Locatie 1:            Kazernekwartier | wonen / maatschappelijk / commercieel
Locatie 2a:          Kazernekwartier |de Spiegelhorst | wonen/werken/commercieel
Locatie 2b:          Kazernekwartier | garages | initiatief particulieren*| wonen/werken/maatschappelijk
Locatie 2c:          Kazernekwartier | museumgebouw | initiatief particulieren* | wonen
Locatie 3:            Op de Hei | wonen
Locatie 4:            Entreegebouw inclusief mobiliteitshub
Locatie 5:            Op Zuid | vrije kavels
Locatie 6:            Op Zuid | bedrijvenpark De groene poort
Locatie 7:            Op Zuid | wonen + 1 locatie initiatief particulieren

*Naast het ontwikkelplan is er ook een initiatievenbeleid opgesteld voor het hele gebied. Er zijn drie locaties aangewezen waarop dit beleid van toepassing is. Twee op het Kazernekwartier en één in deelgebied Op Zuid. De procedure is inmiddels opgestart.

Bouwstenen
Voor alle uit te geven ontwikkellocaties gelden de vier bouwstenen uit het Rad van Crailo: identiteit,  biodiversiteit, mobiliteit en energie.

Planning
In 2022 start de GEM met de ontwikkeling van het Kazernekwartier. Meer informatie daarover (voor ontwikkelende marktpartijen) komt op deze website te staan en wordt verspreid in de digitale nieuwsbrief ondernemen. 
De ontwikkeling van bedrijvenpark De groene poort  + entreegebouw inclusief mobiliteitshub is voorzien in 2023-2024. Deelgebied Op Zuid volgt in 2024 en de ontwikkeling van Op de Hei staat in de prognose voor 2025.

Beroepsprocedure bestemmingsplan
Tegen het bestemmingsplan Buurtschap Crailo is een aantal beroepen binnen gekomen bij de Raad van State. Namens de gemeenteraden is een verweerschrift bij de Raad van State ingediend. De Raad van State gaat nu aan de slag met inhoudelijke behandeling van dit dossier. Wanneer daar antwoord op komt is nog niet bekend.

 

Cookie-instellingen