Selectie energiebedrijf voor duurzaam energieconcept

Ingeborg Vos 14-04-2023 2744 keer bekeken

GEM Crailo heeft het samenwerkingsverband BAM Energy Systems, TotalEnergies en EnergyZero geselecteerd als energiebedrijf voor Buurtschap Crailo. Begin 2022 klonk het startschot voor de zoektocht naar een energiebedrijf dat het innovatieve energieconcept voor Buurtschap Crailo kan ontwikkelen.

De selectie is een belangrijke mijlpaal binnen de energietransitie voor de drie betrokken gemeenten. De wethouders van de drie betrokken gemeenten (Gooise Meren, Hilversum en Laren) zijn dan ook zeer content met deze stap. De komende maanden werken de partijen samen aan de verdere uitwerking van het energieconcept Future Grid Crailo.

Future Grid Crailo
Buurtschap Crailo wordt een volledig energiepositief gebied, daarmee gaan wij een grote stap verder dan het bouwbesluit. Alle gebouwen worden maximaal voorzien van zonnepanelen. Dit is nog niet voldoende voor een energiepositieve wijk, waar ook rekening wordt gehouden met elektrisch vervoer. Daarom zijn in het openbaar gebied een vijftal locaties geselecteerd waar extra zonnepanelen geplaatst worden. Dit zijn de daken van de drie buurthubs, het dak van het entreegebouw en er komt een pergola met zonnepanelen in deelgebied Op Zuid. Met deze extra zonnepanelen is de ambitie voor een energiepositief Crailo geborgd. Om de opgewekte energie zoveel mogelijk direct te benutten, worden op deze locaties ook openbare laadpalen geplaatst. Dit draagt bij aan de doelstelling van optimale benutting van opgewekte duurzame energie binnen de wijk.

Waarom Future Grid Crailo?
Als gevolg van de sterk stijgende inzet van zonnepanelen en laadpalen ontstaan er nu al op verschillende plaatsen in Nederland problemen in het elektriciteitsnet en dit neemt toe als hier niet op geanticipeerd wordt. Met behulp van slimme apparaten en datatechnologie in de woningen en de inzet van batterijen wordt Buurtschap Crailo zodanig ingericht dat deze pieken zoveel mogelijk worden voorkomen. Om dit te bereiken is het van groot belang dat iedereen binnen Crailo meedoet; zowel bewoners als bedrijven. Niet alleen het inzetten van de juiste techniek en datatechnologie is belangrijk, maar ook de bewustwording en betrokkenheid van de bewoners speelt een cruciale rol.

Hoe wordt Future Grid Crailo gerealiseerd?
Het Future Grid Crailo vraagt om een andere aanpak en organisatie. Daarom is ervoor gekozen om een energiebedrijf te selecteren dat het energieconcept Future Grid Crailo verder gaat uitwerken. Dit betekent ook dat het energiebedrijf verantwoordelijk is voor het realiseren van het (aantrekkelijke) energieaanbod, de extra zonnepanelen, de laadpalen en eventuele voorzieningen voor opslag van energie in de openbare ruimte.

Het slimme energiesysteem en het energieaanbod worden ontwikkeld op basis van het TROEF-concept. TROEF is een consortium van tien bedrijven en instellingen dat een substantiƫle bijdrage wil leveren aan een C02-vrij Nederland. TROEF zet in op het verlagen van de kosten van de duurzaamheidtransitie en op het realiseren van internet-of-energy op basis van energiegemeenschappen waarin deelnemers worden beloond voor hun bijdrage aan een gezonde, duurzame en verbonden omgeving.

Adviesbureau Merosch heeft de Europese aanbesteding inhoudelijk begeleidt, onder andere met het uitvoeren van verschillende marktverkenningen. Adviesbureau Pro10 heeft het inhoudelijke proces van deze aanbesteding begeleid.

Cookie-instellingen