Informatiebijeenkomst initiatieven – dinsdag 25 mei 2021

Ingeborg Vos 20-04-2021 1548 keer bekeken

Regelmatig krijgen wij de vraag of er binnen buurtschap Crailo ruimte is voor initiatieven. Ja, die is er zeker en dat lichten wij graag toe in een informatiebijeenkomst.

GEM Crailo heeft een ontwikkelstrategie voor het buurtschap opgesteld. Dit is nodig om te bepalen hoe de ontwikkeling van het buurtschap vormgegeven wordt. Eén van de onderdelen van deze ontwikkelstrategie is het initiatievenbeleid. Dit beleid omvat de voorwaarden waaraan een initiatief minimaal moet voldoen. Daarnaast is een initiatievenprocedure uitgewerkt. Deze procedure geeft inzicht in de eisen waaraan moet worden voldaan om door GEM Crailo in behandeling te kunnen worden genomen.  Binnen Buurtschap Crailo is er niet alleen ruimte voor  wooninitiatieven maar ook voor maatschappelijke en commerciële initiatieven.

Binnen het buurtschap is een aantal plekken aangewezen waarop een initiatief kan plaatsvinden. Die laten wij u graag zien alsmede een doorkijk in de tijd wanneer en hoe een initiatief zich kan melden bij GEM Crailo.

Heeft u al een initiatief of wilt u meer weten over het initiatievenbeleid en de -procedure, meldt u dan aan voor de informatiebijeenkomst op dinsdag 25 mei 2021 aanvang 15.00 uur. De bijeenkomst is online via Zoom. Na aanmelding ontvangt u een link naar deze online bijeenkomst. Opgeven kan door een mail te sturen naar projectbureau@crailo.nl o.v.v. deelname informatiebijeenkomst initiatieven.

Cookie-instellingen