Verblijfplaatsen vleermuizen – nieuw onderkomen

Ingeborg Vos 12-05-2021 1883 keer bekeken

Op het zuidelijk deel van buurtschap Crailo is pas een faunatoren gebouwd en zes paalkasten voor vleermuizen neergezet. Waarom doen we dat?

Om op het terrein van Crailo gebouwen te mogen slopen, natuur opnieuw in te richten en nieuwe gebouwen te mogen bouwen is uitgebreid onderzoek naar de aanwezige flora & fauna nodig. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Naar de aanwezigheid van vleermuizen is nog apart onderzoek gedaan.

Op Crailo leven de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. De ecologen hebben onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van verblijfplekken in bomen en gebouwen, van essentiële vliegroutes en van foerageergebieden. Zo heb je zomer- en kraamverblijfplaatsen, paar- en winterverblijfplaatsen die onderdeel zijn van een totaal netwerk voor vleermuizen. Bij het slopen van gebouwen waar verblijfplaatsen zijn verdwijnen deze plekken. Het verstoren van vleermuizen is wettelijk niet toegestaan. Om de essentiële werkzaamheden op het terrein uit te kunnen voeren is ontheffing nodig van de Omgevingsdienst Noord Holland Noord.

De Omgevingsdienst heeft voor buurtschap Crailo deze ontheffing verstrekt met daarin de voorwaarde dat er nieuwe verblijfsplekken worden gemaakt voor de aanwezige vleermuizen. De afgelopen jaren zijn er in het gebied rondom Crailo al tijdelijke vleermuiskasten opgehangen aan diverse woningen, op het terrein zelf en op het projectbureau. Als aanvulling daarop is er nu een faunatoren gebouwd en zijn er zes paalkasten geplaatst. Met het bouwen van deze toren en het plaatsen van de paalkasten zorgen we voor nieuwe verblijfsplekken voor de vleermuizen.

Cookie-instellingen