Beeldkwaliteitplan buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 01-09-2021 1654 keer bekeken

Met het vaststellen van het bestemmingsplan buurtschap Crailo is ook het beeldkwaliteitplan vastgesteld. Dit boekje geeft aan wat de ambities zijn voor het beeldkwaliteit. Met andere woorden, hoe moet het buurtschap er in de toekomst uit komen te zien.

De geschiedenis, de evenwichtige verdeling tussen wonen, werken, voorzieningen, landschap en natuur moeten worden vastgehouden en keer op keer worden doorgegeven.

De basis is gelegd in het stedenbouwkundig- en landschapsplan, daarna zijn de ambities verder uitgewerkt. We willen op een verantwoordelijke manier omgaan met de waarden van het gebied en met de ruimte.

Voor ieder deelgebied (Kazernekwartier, Op de Hei, Op Zuid) is er op hoofdlijnen een beeldkwaliteit geschetst, het bevat een aantal basisregels. Van architecten wordt verwacht dat zij deze regels kunnen analyseren en beargumenteren in hun ontwerp voor woningen, appartementen of bedrijfsgebouwen.

Het beeldkwaliteitsplan is door de drie gemeenteraden van Gooise Meren, Hilversum en Laren vastgesteld. Dit liep gelijk met de vaststelling van het  bestemmingsplan buurtschap.  Ook dit beeldkwaliteitplan heeft zes weken ter inzage gelegen.

Voor het hele buurtschap gelden een aantal sturende principes te weten:

  1. Het landschap is leidend
  2. Buitenleven staat centraal
  3. Het erfgoed koesteren
  4. Verbonden gebied
  5. De auto is te gast
  6. Een divers en ondernemend buurtschap
  7. Natuurlijke inrichting
  8. Een compleet energieconcept
  9. Water vasthouden en schaduw bieden
  10. Duurzame materialen en circulaire stromen

In het beeldkwaliteitplan is naast de uniforme regels die gelden voor heel buurtschap Crailo specifiek gekeken naar de drie deelgebieden Kazernekwartier, Op de Hei en Op Zuid. Elk gebied heeft daarbij een eigen karakteristiek die terug te vinden is in het beeldkwaliteitplan.

Een speciaal aangesteld kwaliteitsteam met een eigen supervisor bewaakt de regels van dit beeldkwaliteitplan.

Meer weten? Klik hier om het beeldkwaliteitplan te downloaden.

Cookie-instellingen