Waar staan we nu met het bestemmingsplan buurtschap Crailo

Ingeborg Vos 17-11-2021 2342 keer bekeken

Begin juli dit jaar hebben de drie gemeenteraden het bestemmingsplan Buurtschap Crailo unaniem vastgesteld. Dit is nodig om de bouw van de 590 woningen en circa 5 hectare bedrijvigheid in buurtschap Crailo mogelijk te maken.

Op 12 augustus 2021 hebben de gemeenten de formele kennisgevingen hiervan gepubliceerd. De drie bestemmingsplannen zijn op 13 augustus 2021 - door iedere gemeente apart -  gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en fysiek ter visie gelegd in de gemeentehuizen.

Tijdens de periode van tervisielegging van zes weken hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om beroep aan te tekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In totaal zijn er vier beroepsschriften binnengekomen bij de Raad van State. Namens de gemeenteraden is een verweerschrift bij de Raad van State ingediend. De Raad van State gaat nu aan de slag met inhoudelijke behandeling van dit dossier. Wanneer daar antwoord op komt is nog niet bekend.

Cookie-instellingen