Gezocht: energiebedrijf voor energiesysteem Future Grid Crailo

Ingeborg Vos 02-03-2022 2426 keer bekeken

Buurtschap Crailo wordt een volledig energiepostieve wijk. Binnen de wijk zijn niet alleen de woningen en gebouwen volledig energieneutraal, maar wordt ook alle energie voor (toekomstig) elektrisch vervoer binnen de wijk opgewekt.

Dit gebeurt met ongeveer 4.000 extra zonnepanelen in het openbaar gebied gecombineerd met solar carports en laadpleinen. De GEM gaat binnenkort op zoek naar een energiebedrijf voor het verder uitdenken van het energiesysteem van de toekomst.

Het energiesysteem Future Grid Crailo gaat nog een belangrijke stap verder. Buurtschap Crailo wordt een wijk waar de pieken en de dalen op het elektriciteitsnet tot het minimum worden beperkt. Dit gebeurt op zo’n manier dat de wijk in principe zoveel mogelijk zelfstandig kan functioneren en dus zelfvoorzienend is. Daarnaast is het doel om alleen het hoofdnet te benutten als hier geen enkele vorm van netcongestie* is en/of zelfs een bijdrage kan leveren om de netcongestie in het hoofdnet te verminderen. Om dit te bereiken wordt centraal -op wijkniveau- slim gestuurd op de warmtepompen, bi-directionele laadpalen, het dimmen van de zonnepanelen en het inzetten van (wijk)batterijen. Met dit energiesysteem wordt maximaal geanticipeerd op de komende veranderende wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en veranderende energiemarkt.

Een ontwikkeltraject zoals dit doe je niet alleen. Daarom wordt er een speciaal team samengesteld.
Dit team gaat bestaan uit de lokale netbeheerder (Liander), ELaadNL, de projectontwikkelaar(s), adviesbureau Merosch, de GEM en een nog te selecteren energiebedrijf. Om het energiesysteem te toetsen is er een onafhankelijke wetenschappelijke klankbordgroep opgericht met vertegenwoordigers van de TU/e, UU en Liander.

Het energiebedrijf krijgt een concessie voor het realiseren van de energievoorziening (warmtepompen, zonnepanelen en laadpalen) in de woningen/gebouwen en het realiseren van de laadpalen/pleinen en solar carports voor het hele buurtschap. Het energiebedrijf met ervaring en deskundigheid en het beste plan van aanpak wordt uitgenodigd om gezamenlijk in een bouwteam het energiesysteem te ontwikkelen om uiteindelijk te komen overeenkomst en uitvoering.

CO2-neutraal Buurtschap Crailo
Het resultaat van energiepositief is een CO2-neutraal Buurtschap Crailo. Dat gaat dus aanzienlijk verder dan de huidige bouwregelgeving waar nieuwe gebouwen meestal nog niet energieneutraal zijn. Ten opzichte van zo’n wijk bespaart Crailo dus circa 3.200 ton CO2-uitstoot per jaar dat gelijk staat aan de CO2-opname van circa 60 voetbalvelden aan Nederlands bos. Dit betekent wel dat we in de zomer nog steeds te maken hebben met een overproductie aan elektriciteit en blijft Crailo in de winter afhankelijk van het elektriciteitsnet.

Informatie voor het energiebedrijf
Heeft u interesse om deel te nemen aan de aanbesteding voor het energiesysteem of denkt u onderdeel uit te kunnen maken van een consortium laat het dan weten. Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met het projectbureau via projectbureau@crailo.nl

* Door de sterke groei van hernieuwbare energie kan het elektriciteitsnetwerk de elektriciteitsproductie niet aan en ontstaat zogeheten netcongestie.

Cookie-instellingen