Winnaars initiatiefkavels Kazernekwartier bekend

Ingeborg Vos 15-04-2022 2208 keer bekeken

Binnen Buurtschap Crailo is een drietal plekken aangewezen waarop een initiatief kan plaatsvinden. Op 25 mei 2021 is de procedure voor de twee locaties (museumgebouw en garages) in deelgebied Kazernekwartier gestart. De derde locatie, in deelgebied Op Zuid, volgt in 2024.

Initiatiefgroepen konden zich aanmelden na onze oproep op de website van Crailo, nieuwsbrief en social media.

Na een tweetal informatiebijeenkomsten hebben initiatiefgroepen de mogelijkheid gehad om in te schrijven voor deze twee plekken.

Een eerste gespreksronde met twaalf initiatiefgroepen leidde tot een uiteindelijke selectie van vijf groepen. Drie initiatiefgroepen voor de locatie van het museumgebouw en twee groepen voor de garages. Deze vijf initiatiefgroepen hebben samen met GEM Crailo een intensief traject doorlopen om uiteindelijk hun schetsontwerp in te dienen.

De beoordelingscommissie van GEM Crailo was zeer positief over de kwaliteit van de ingediende ontwerpen. Aan de hand van de opgestelde toetsingscriteria is zij tot een eindbeoordeling gekomen.

Kavel museumgebouw
De winnaar voor de kavel van het museumgebouw is Klein crailo, met haar goed doordachte ontwerp voor transformatie van het bestaande gebouw hebben zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord.

Klein crailo gaat negen appartementen in het gebouw realiseren.

Kavel garages
De winnaar voor de transformatie van de garages is Bosburen geworden. Hun prachtige, goed doordachte plan heeft ook zij op alle aspecten van de uitvraag het beste gescoord.
Bosburen gaat 14 woon-/werkeenheden realiseren.

Beide winnaars voegen met hun initiatief een mooie bijdrage toe aan het buurtschap en geven invulling aan de ambities om het bestaande erfgoed van Crailo een nieuwe functie te geven.

 

Cookie-instellingen